Bay quốc tế cùng Vietnam Airlines với giá vé chỉ từ 100 USD khứ hồi

331
Vietnam Airlines khuyến mại vé chỉ từ 100 USD
Vietnam Airlines khuyến mại vé chỉ từ 100 USD

Đầu tháng 4, Vietnam Airlines khởi động chương trình ưu đãi đặc biệt trải nghiệm bay quốc tế giá rẻ trong vòng 5 ngày từ 02/04 – 06/04/2018 với giá vé chỉ từ 100 USD.

Khi tham gia chương trình khuyến mại này bạn sẽ có cơ hội sở hữu tấm vé máy bay giá rẻ, siêu tiết kiệm, chỉ từ 100 USD. Không chỉ vậy bạn còn có cơ hội đặt chân đến các địa điểm du lịch nổi tiếng như Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Yangon, Siem Reap, Luang Prabang,…

Thời gian mở bán vé từ ngày 02/04 – 06/04/2018. Hãy nhanh chóng liên hệ tới Đại lý đặt vé Vietnam Airlines để đặt vé ngay hôm nay.

 Tham khảo bảng giá vé khuyến mại của Vietnam Airlines

Từ

Đến

Giá vé
khứ hồi

Giai đoạn
chiều đi

Giai đoạn
chiều về

Hà Nội Bangkok

146 USD

16/04/18-29/04/18
03/05/18-09/06/18
16/08/18-02/09/18
05/09/18-27/12/18
05/01/19-30/03/19

18/04/18-26/04/18
30/04/18-09/06/18
16/08/18-30/08/18
02/09/18-27/12/18
05/01/19-30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh Bangkok

141 USD

Hà Nội Kuala Lumpur

138 USD

15/04/18-25/04/18
03/05/18-24/05/18
16/08/18-23/11/18
08/01/19-28/01/19
11/02/19-30/03/19

15/04/18-24/04/18
30/04/18-24/05/18
16/08/18-26/11/18
04/01/19-06/02/19
18/02/19-30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur

100 USD

Hà Nội Singapore

177 USD

15/04/18-24/04/18
30/04/18-09/06/18
16/08/18-28/08/18
05/09/18-26/11/18
04/01/19-04/02/19
09/02/19-30/03/19

15/04/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
16/08/18-30/08/18
04/09/18-23/11/18
08/01/19-25/01/19
12/02/19-30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh Singapore

149 USD

Hà Nội Yangon

130 USD

15/04/18-02/05/18
07/05/18-04/02/19
14/02/19-30/03/19

23/04/18-27/04/18
02/05/18-04/02/19
14/02/19-30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh Yangon

238 USD

Tp.Hồ Chí Minh Jakarta

212 USD

15/04/18-08/06/18
18/06/18-24/12/18
04/01/19-31/05/19
06/06/19-30/03/19

15/04/18-15/06/18
25/06/18-19/12/18
06/01/19-04/06/19
11/06/19-30/03/19

Hà Nội Siem Reap

159 USD

14/04/18-29/04/18
03/05/18-30/12/18
03/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

20/04/18-26/04/18
01/05/18-27/12/18
01/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh Siem Reap

225 USD

Đà Nẵng Siem Reap

209 USD

Hà Nội Luang Prabang

215 USD

14/04/18-29/04/18
03/05/18-30/12/18
03/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

20/04/18-26/04/18
01/05/18-27/12/18
01/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh Vientiane

250 USD

Hà Nội Vientiane

215 USD

Hà Nội Bắc Kinh

457 USD

15/04/18- 28/04/18
07/05/18-29/08/18
04/09/18-30/09/18
07/10/18-23/12/18

15/04/18- 28/04/18
07/05/18-29/08/18
04/09/18-30/09/18
07/10/18-23/12/18

Hà Nội Quảng Châu

284 USD

Tp.Hồ Chí Minh Quảng Châu

315 USD

Đà Nẵng Quảng Châu

326 USD

Hà Nội Thành Đô

344 USD

Hà Nội Thượng Hải

481 USD

Tp.Hồ Chí Minh Thượng Hải

380 USD

Hà Nội Hồng Công

177 USD

Tp.Hồ Chí Minh Hồng Công

116 USD

Hà Nội Cao Hùng

275 USD

03/05/18- 30/06/18
11/08/18-05/10/18
12/10/18-07/12/18

03/05/18- 30/06/18
11/08/18-05/10/18
12/10/18-07/12/18

Hà Nội Đài Bắc

275 USD

Tp.Hồ Chí Minh Cao Hùng

206 USD

Tp.Hồ Chí Minh Đài Bắc

238 USD

Hà Nội Tokyo

723 USD

18/04/18-25/04/18
11/05/18-10/08/18
24/08/18-21/09/18
29/09/18-22/12/18
08/01/19-05/02/19
16/02/19-23/03/19
15/04/19-30/03/19

20/04/18-26/04/18
09/05/18-07/08/18
19/08/18-17/09/18
24/09/18-22/12/18
02/02/19-24/01/19
06/02/19-27/03/19
17/04/19-30/03/19

Hà Nội Nagoya

768 USD

Hà Nội Fukuoka

767 USD

Hà Nội Osaka

767 USD

Tp.Hồ Chí Minh Fukuoka

675 USD

Tp.Hồ Chí Minh Nagoya

688 USD

Tp.Hồ Chí Minh Tokyo

643 USD

Tp.Hồ Chí Minh Osaka

687 USD

Đà Nẵng Tokyo

523 USD

Tp.Hồ Chí Minh Seoul

321 USD

05/03/18-30/06/18

05/03/18-30/06/18

Đà Nẵng Seoul

314 USD

Hà Nội Seoul

433 USD

Nha Trang Seoul

294 USD

Hà Nội Pusan

453 USD

Tp.Hồ Chí Minh Pusan

573 USD

Hà Nội Moscow

616 USD

15/04/18 – 24/06/18
16/07/18 – 14/08/18
06/09/18 – 31/12/18
16/01/19 – 07/02/19
23/02/19 – 30/03/19

15/04/18 – 14/06/18
18/07/18 – 14/12/18
01/01/19 – 21/01/19
04/02/19 – 30/03/19

Hà Nội London

829 USD

15/04/18 – 16/07/18
11/09/18 – 31/12/18
16/01/19 – 06/02/19
14/02/19 – 30/03/19

15/04/18 – 30/06/18
23/08/18 – 11/12/18
01/01/19 – 29/01/19
05/02/19 – 30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh London

834 USD

Hà Nội Paris

871 USD

15/04/18-14/08/18
04/09/18-31/12/18
07/01/19-30/03/19

15/04/18-16/07/18
13/08/18-13/12/18
28/12/18-30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh Paris

803 USD

Hà Nội Frankfurt

678 USD

15/04/18 – 30/09/19

15/04/18 – 07/07/18
09/08/18 – 18/12/18
27/12/18 – 30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt

873 USD

Singapore Hà Nội

176 USD

15/04/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
16/08/18-30/08/18
04/09/18-23/11/18
08/01/19-25/01/19
12/02/19-30/03/19

15/04/18-24/04/18
30/04/18-09/06/18
16/08/18-28/08/18
05/09/18-26/11/18
04/01/19-04/02/19
09/02/19-10/04/19
14/04/19-30/03/19

Singapore Tp.Hồ Chí Minh

153 USD

Bangkok Hà Nội

160 USD

18/04/18-26/04/18
30/04/18-09/06/18
16/08/18-30/08/18
02/09/18-27/12/18
05/01/19-30/03/19

16/04/18-29/04/18
03/05/18-09/06/18
16/08/18-02/09/18
05/09/18-27/12/18
05/01/19-30/03/19

Bangkok Tp.Hồ Chí Minh

160 USD

Kuala Lumpur Hà Nội

117 USD

15/04/18-24/04/18
30/04/18-24/05/18
16/08/18-26/11/18
04/01/19-06/02/19
18/02/19-30/03/19

15/04/18-25/04/18
03/05/18-24/05/18
16/08/18-23/11/18
08/01/19-28/01/19
11/02/19-30/03/19

Kuala Lumpur Tp.Hồ Chí Minh

83 USD

Yangon Hà Nội

149 USD

23/04/18-27/04/18
02/05/18-04/02/19
14/02/19-30/03/19

15/04/18-02/05/18
07/05/18-04/02/19
14/02/19-30/03/19

Yangon Tp.Hồ Chí Minh

149 USD

Jakarta Tp.Hồ Chí Minh

99 USD

15/04/18-15/06/18
25/06/18-19/12/18
06/01/19-04/06/19
11/06/19-30/03/19

15/04/18-08/06/18
18/06/18-24/12/18
04/01/19-31/05/19
06/06/19-30/03/19

Siem Reap Hà Nội

296 USD

20/04/18-26/04/18
01/05/18-27/12/18
01/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

20/04/18-26/04/18
01/05/18-27/12/18
01/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

Siem Reap Tp.Hồ Chí Minh

211 USD

Phnom Penh Hà Nội

204 USD

Phnom Penh Tp.Hồ Chí Minh

146 USD

Luang Prabang Hà Nội

196 USD

20/04/18-26/04/18
01/05/18-27/12/18
01/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

20/04/18-29/04/18
03/05/18-30/12/18
03/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

Luang Prabang Tp.Hồ Chí Minh

284 USD

Vientiane Hà Nội

206 USD

Vientiane Tp.Hồ Chí Minh

221 USD

Melbourne Hà Nội

550 USD

15/04/18-30/06/19

15/04/18-30/06/19

Melbourne Tp.Hồ Chí Minh

561 USD

Sydney Hà Nội

579 USD

Sydney Tp.Hồ Chí Minh

575 USD

Bắc Kinh Hà Nội

309 USD

15/04/18- 28/04/18
07/05/18-29/08/18
04/09/18-30/09/18
07/10/18-23/12/18
04/01/19-30/03/19

15/04/18- 28/04/18
07/05/18-29/08/18
04/09/18-30/09/18
07/10/18-23/12/18
01/01/19-30/03/19

Quảng Châu Đà Nẵng

309 USD

Quảng Châu Hà Nội

213 USD

Quảng Châu Tp.Hồ Chí Minh

218 USD

Thành Đô Hà Nội

218 USD

Hàng Châu Đà Nẵng

298 USD

Thượng Hải Hà Nội

299 USD

Thượng Hải Tp.Hồ Chí Minh

279 USD

Hongkong Hà Nội

132 USD

Hongkong Tp.Hồ Chí Minh

126 USD

Đài Bắc Tp.Hồ Chí Minh

184 USD

03/05/18- 30/06/18
11/08/18-05/10/18
12/10/18-28/12/18
03/01/19-21/02/19
09/02/19-30/03/19

03/05/18- 30/06/18
11/08/18-05/10/18
12/10/18-28/12/18
03/01/19-07/02/19
23/02/19-30/03/19

Đài Bắc Hà Nội

272 USD

Cao Hùng Tp.Hồ Chí Minh

216 USD

Cao Hùng Hà Nội

272 USD

Seoul Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

256 USD

15/04/18-03/05/18
06/05/18-17/05/18
20/05/18-31/05/18
03/06/18-30/06/18
16/08/18-20/09/18
27/09/18-28/09/18
01/10/18-02/10/18
07/10/18-31/10/18

15/04/18-03/05/18
06/05/18-17/05/18
20/05/18-31/05/18
03/06/18-30/06/18
16/08/18-20/09/18
27/09/18-28/09/18
01/10/18-02/10/18
07/10/18-31/10/18

Seoul Đà Nẵng

250 USD

Seoul Nha Trang

285 USD

Pusan Hà Nội

312 USD

Pusan Tp.Hồ Chí Minh

359 USD

Tokyo Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

415 USD

17/04/18-26/04/18
09/05/18-07/08/18
19/08/18-17/09/18
24/09/18-22/12/18
02/02/19-24/01/19
06/02/19-27/03/19
17/04/19-30/03/19

18/04/18-25/04/18
11/05/18-10/08/18
24/08/18-21/09/18
29/09/18-22/12/18
08/01/19-05/02/19
16/02/19-23/03/19
15/04/19-30/03/19

Osaka Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

418 USD

Fukuoka Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

399 USD

Nagoya Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

414 USD

Tokyo Danang

409 USD

Frankfurt Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

735 USD

15/04/18 – 07/07/18
09/08/18 – 18/12/18
27/12/18 – 30/03/19

15/04/18 – 30/03/19

Moscow Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

455 USD

15/04/18 – 14/06/18
18/07/18 – 14/12/18
01/01/19 – 21/01/19
04/02/19 – 30/03/19

15/04/18 – 24/06/18
16/07/18 – 14/08/18
06/09/18 – 31/12/18
16/01/19 – 07/02/19
23/02/19 – 30/03/19

London Hà Nội

728 USD

15/04/18 – 30/06/18
23/08/18 – 11/12/18
01/01/19 – 29/01/19
05/02/19 – 30/03/19

15/04/18 – 16/07/18
11/09/18 – 31/12/18
16/01/19 – 06/02/19
14/02/19 – 30/03/19

London Tp.Hồ Chí Minh

695 USD

Paris Hà Nội

742 USD

15/04/18 – 07/07/18
13/08/18 – 13/12/18
28/12/18 – 30/03/19

15/04/18 – 14/08/18
04/09/18 – 31/12/18
07/01/19 – 30/03/19

Paris Tp.Hồ Chí Minh

711 USD

Lưu ý:

  • Thời gian đặt vé: Từ 02/04 – 06/04/2018
  • Thời gian khởi hành: Tùy vào từng chặng bay cụ thể
  • Giá vé KM đã bao gồm thuế phí, chưa có phí xuất vé
  • Loại vé KM: Phổ thông tiết kiệm
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá có thể cao hơn khi đặt vé
  • Các điều kiện và điều khoản đã được áp dụng
  • Liên hệ tới Hotline 1900 636 065 để biết thêm thông tin chi tiết.

Những món ăn ngon nên thử khi đi du lịch Thái

Dimsum kiểu Thái

Nếu bạn săn vé máy bay đi Thái Lan khứ hồi hãy thử thưởng thức món dimsum này. Cách phục vụ dimsum ở xứ Thái cũng là điều đặc biệt sẽ làm các bạn cảm thy thích thú. Dọc trên các con phố hay những ngôi chợ, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp các xe đẩy, quầy hàng có sẵn những xửng hấp dimsum chín. Việc của mình chỉ việc chọn loại theo ý thích và cuối cùng là thưởng thức thôi.

Dimsum kiểu Thái
Dimsum kiểu Thái

Gỏi Sontam

Đây là món ăn rất nổi tiếng ở Thái Lan, Sontam thật chất là món đủ đu ba khía với các nguyên liệu đơn giản như đu đủ bào sợi, đậu phộng, ba phía hoặc ghẹ sống, mắm đậu đũa, cà chua ớt…

Tất cả các nguyên liệu trên được mang giã nhẹ cho thấm gia vị, tạo nên một hương vị thơm chua, cay cay khiến cho bạn phải xuýt xoa khi thưởng thức. Gỏi được bày bán khắp nơi từ vỉa hề cho đến các quán ăn, nhà hàng sang trọng.

Bay quốc tế cùng Vietnam Airlines với giá vé chỉ từ 100 USD khứ hồi
4.6 (91.43%) 7 votes